Blog

מלך המטות

לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 22.9.23 – 28.9.23 – מלך המטות

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 22.9.23 – 28.9.23 – מלך המטות

ארבעה גביעים

לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 15.9.23 – 21.9.23 – ארבעה גביעים

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 15.9.23 – 21.9.23 – ארבעה גביעים

שתי חרבות

לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 8.9.23 – 14.9.23 – שתי חרבות

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 8.9.23 – 14.9.23 – שתי חרבות

ארבעה מטבעות

לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 1.9.23 – 7.9.23 – ארבעה מטבעות

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 1.9.23 – 7.9.23 – ארבעה מטבעות

קלף אס מטבעות

לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 25.8.23 – 31.8.23 – אס המטבעות

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 25.8.23 – 31.8.23 – אס המטבעות

שתי חרבות

לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 18.8.23 – 24.8.23 – שתי חרבות

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 18.8.23 – 24.8.23 – שתי חרבות

אביר המטות

לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 11.8.23 – 17.8.23 – אביר מטות

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 11.8.23 – 17.8.23 – אביר מטות

שש חרבות

לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 4.8.23 – 10.8.23 – שש חרבות

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 4.8.23 – 10.8.23 – שש חרבות

לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 28.07.23 – 3.8.23 – חמישה גביעים

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ, מסר לסוף השבוע 28.07.23 – 3.8.23 – חמישה גביעים

לקבוצת הוואטסאפ – מסר לסוף השבוע 7-13.07.23 – ארבע חרבות

היי מה שלומך? הנה המתנה השבועית הכפולה.  גם מקבלים מסר שבועי מעמיק של יותר מקלף אחד, וגם לומדים את העקרונות של הקלפים על הדרך! פריסת… Read More »לקבוצת הוואטסאפ – מסר לסוף השבוע 7-13.07.23 – ארבע חרבות