קיבלנו את טופס בקשת התעודה

אנחנו נכין את התעודה ונשלח לך את הקובץ לאימייל בימים הקרובים.
שיהיה המשך יום מצויין.