אופירה אבירם

יועצת רוחנית דרך קלפי טארות ונמרולוגיה.

יועצת בקו המומחים ברדיו 103 רדיו ללא הפסקה.

אימייל  

אתר  

הכותב: Admin