קבצים לתלמידים

השיעור הראשון

תרגול קלפי האחד

השיעור הראשון

קלף 1 הקוסם


השיעור השני

טקס חניכות עם קלפי הטארוט

המספרים והקלפים שתיים ושלוש

קלפי השתיים והשלוש

קלף 1 הקוסם

השוטה


שיעור 3

השוטה

קלף 1 הקוסם

המספר ארבע וקלפי הארבע

תרגול קלפי הארבע

המספר חמש וקלפי החמש

המספר שש וקלפי השש

תרגול קלפי החמש והשש

הכוהנת הגדולה והקיסרית

ציר המספרים


שיעור 4

המספר שבע וקלפי השבע

תרגול קלפי השבע

המספר שמונה וקלפי השמונה

תרגול קלפי השמונה

המספרים והקלפים תשע ועשר 2020

תרגול קלפי התשע והעשר

הפירושים הקצרים חוברת טארוט 2020

איך עושים קריאה בקלפים כולל קריאת האס-או-אס


שיעור 5

השוטה

המספרים תשע ועשר וקלפי התשע והעשר

תרגול קלפי התשע והעשר

קלפי חצר קובץ סופי

הכוהנת הגדולה והקיסרית

קלף 4 – הקיסר

טקס חניכות עם קלפי הטארוט


שיעור 6

קלף 1 הקוסם

השוטה

הכוהנת הגדולה והקיסרית

קלף 4 – הקיסר

אנימה ואנימוס pdf


שיעור 7

הכהן הגדול והשטן

הנאהבים

קריאת המילים

הכנה לקריאה הקלטית ( pdf)

תרגול מבוא לקריאה הקלטית


שיעור 8

הנאהבים

קלף 07 – המרכבה

קלף 8 העוצמה

קלף 09 הנזיר – החיפוש אחר האמת

קלף 10 – גלגל המזל

קלף 11 הצדק

קלף 12 התלוי

תרגול מבוא לקריאה הקלטית

הכנה לקריאה הקלטית ( pdf)

הקריאה הקלטית (pdf )

אינטואיציה ותנועה בקלפים

טיפים לקריאה בקלפים – כיוון או מסר


שיעור 9

קלף 09 הנזיר – החיפוש אחר האמת

קלף 10 – גלגל המזל

קלף 11 הצדק

קלף 12 התלוי

קלף 13 – מוות

קלף 14 המיזוג


 שיעור 10

קלף 11 הצדק

קלף 12 התלוי

קלף 13 – מוות

קלף 14 המיזוג

הכהן הגדול והשטן

קלף 16 המגדל

קלף 17 הכוכב

קלף 19 18 הירח והשמש

קלף 20 יום הדין

קלף 21 העולם

קריאת המניפה

קלפי המסרים pdf


 שיעור 11

קלף 17 הכוכב

קלף 19 18 הירח והשמש

קלף 20 יום הדין

הפירוש האינטואיטיבי

אינטואיציה ותנועה בקלפים

הצבעים

הקלטית הטיפולית

חלומות – כתבה 8 – דמויות ומבנים

חלומות – כתבה 15 – דרכים וכלי תחבורה

חלומות – כתבה 20 – שמיים וארץ


 שיעור 12

קלף 19 18 הירח והשמש

קלף 20 יום הדין

קלף 21 העולם

קריאת הרצף הגדולה

קריאת המניפה

קשרים בין קלפים pdf

קלפי המסרים pdf


שיעור 13

קלף 17 הכוכב-2017

קלף 19 18 הירח והשמש-2017

קלף 20 יום הדין-2017

קלף 21 העולם-2017

זיקות pdf

קשרים בין קלפים pdf

קריאת המניפה-2017

קריאת הרצף הגדולה

הצבעים


 שיעור 14

קלף 19 18 הירח והשמש-2017

קלף 20 יום הדין-2017

קלף 21 העולם-2017

זמנים בקלפי הטארוט

המחומש

הצבעים