קלפים - שישה מטבעות

מה חדש באתר


לקבל יותר ממה שמגיע

קיבלנו הזדמנות! אסור לנו להיכנע לנטייה לנוח על זרי הדפנה אלא לעמול קשה ולהוכיח כי אנו ראויים לה.  

קלף זה מראה כי אנו מקבלים יותר ממה שמגיע לנו בעקבות מעשנו וכי יש לנו יותר מזל משכל.

זהו קלף של ניצחון, אלא שאנו צריכים להבין שניתנה לנו הזדמנות ועכשיו אנו צריכים להוכיח את עצמנו. יש לנו נטייה לנוח על זרי הדפנה, אולם במיוחד כאן עלינו לעמול קשה כדי להוכיח לצד השני כי אנו ראוי להזדמנות אותה קיבלנו.

לדוגמא, יתכן שהתקבלנו לעבודה מתוך הנחה שאנו שולטים בתוכנה מסוימת, קיבלנו בעצם תקופת חסד בה אנו חייבים להשלים במהירות את הלימוד ולהציג שליטה זו.

זוגיות
תומךהצלחה בלתי צפויה, קבלת הזדמנות חוזרת, הצד השני אוהב אותנו כמו שאנחנו.
חוסםנטייה לעשות אידיאליזציה של הצד השני, נטייה לסמוך על החיצוניות והרכוש שלנו  ולא להשקיע מעבר לכך.
קריירה
תומךקידום והצלחה בלתי צפויים, קבלת עזרה, קבלת הזדמנות למרות שלא הוכחנו עצמנו.
חוסםנטייה לסמוך על המזל, אי סגירת קצוות, קושי לצאת לעצמאות כלכלית, נטייה לנוח על זרי הדפנה לאחר הצלחה.